• Sv. František a autorita
  228
  0

  Foto: Antonín Basler Jednota je „specifickým cílem Hnutí fokoláre“, k němuž celé Hnutí směřuje a o nějž způsobem sobě vlastním usiluje každé jeho společenství. Je především Božím darem, který nepřichází automaticky, ale na základě vnitřního postoje jednotlivců, utvářeného uměním ztrácet své názory a podřizovat se, ovládat své emoce, nezatvrdit se a začínat stále znova… Všichni, kdo ...
 • Papež v Maďarsku
  177
  0

  Foto: Agnes Katalin Sȕle, Člověk a Víra V posledních týdnech se ve veřejném prostoru poměrně intenzivně diskutují témata související s mírovými iniciativami, které vycházejí od papeže Františka a reagují na válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Tato otázka byla přítomná také v rámci intenzivně sledované papežovy návštěvy Maďarska na konci dubna, v jejímž rámci se setkal s vrcholnou politickou reprezentací, která ...
 • Loppiano
  220
  0

  Foto: © Mario Egman – CSC Audiovisivi Každý z nás by mohl vypočítat řadu různých společenství, která ho ovlivňují a spoluurčují to, čím je, a to tím více, čím niterněji je do nich začleněn, počínaje rodinou přes různé neformální skupiny až po národ a stát. Velmi podstatný vliv má pro nás příslušnost k církvi a případně k ...
 • 144
  0

  Snad všichni, kdo se setkali se silným životodárným impulsem, přijali ho za svůj a dovolili mu, aby se rozvinul v podobě nějakého povolání – duchovního, uměleckého, vědeckého, humanitárního či jiného –, si pamatují okamžik prvního setkání s ním. Často to bylo tak, že slyšeli vyprávět nějaký „velký příběh“ a zatoužili stát se nějak jeho součástí. V mém případě ...
 • 155
  0

  Foto: Genfest v roce 1980 v Římě. © CSC Audiovisivi V minulých dvou ročnících jsme na těchto stránkách Nového města sledovali některé důležité momenty vzniku Hnutí fokoláre a jeho klíčení z charismatických kořenů, které po počátečních těžkostech uznala církevní autorita za pravé. Hnutí mezitím vyrostlo ve velký strom s mnoha plody, jejichž semena se vanutím Ducha roznesla ...
 • 199
  0

  K přání požehnaných Velikonoc připojujeme text Chiary Lubichové uveřejněný v Novém městě v roce 2004. Velikonoční lid Právě jsme prožili důležité dny svatého týdne a ještě v našem srdci doznívají velká témata, která nám připomíná: nové přikázání s umýváním nohou, ustavení kněžství, které jsme si připomínali na Zelený čtvrtek, den, ve kterém slavíme služebné i královské kněžství; ...
 • 354
  0

  Kartičky s textem pro jednotlivá zastavení můžete vystřihnout a použít při modlitbě křížové cesty venku v přírodě.   Ježíš je odsouzen k smrti Dej mi milost, Pane, abych se k životním překážkám stavěl čelem. Dej, ať se bojím jen ztráty tvé lásky a duchovní smrti. Ježíš nese kříž Pomáhej mi, ať nesu svůj kříž ochotně a s radostí. ...
 • 682
  0

  V souvislosti s 15. výročím odchodu zakladatelky Hnutí fokoláre přinášíme zamyšlení Petra Štěpána uveřejněné v časopise Nové město v roce 2008. Možná teprve teď, když odešla, ji uvidíme. Naše oči, naše mysl se nezarazí o její strhující osobnost. Zachytíme, přečteme lépe než dosud zprávu, svědectví o věčném životě, které nám nesla a bohatě předala. Po ...
 • 263
  0

  Dnes ráno jsem četl v Řeholi sv. Benedikta o vztahu představeného k bratřím, konkrétně o korigování chyb či neřestí. I staletími prověřenou řeholi je potřeba číst v kontextu celku a doby, ve které byla napsaná. A podobně jako u Písma, každá generace nahlíží nově to, co jí bylo tradicí předáno, aby se pokusila o kousek více nahlédnout ...
 • 219
  0

  Pod názvem Krása je symbolem pravdy vyšla v českém překladu v roce 2001 kniha esejů, přednášek a dalších textů režiséra Andreje Tarkovského z období 1967-1986. V myšlení našeho světa jsou věci hluboce propojené. V tom podstatném máme mnoho společného a je často nesmyslné hledat záminky pro svár. Bezprostředně jsem si vzpomněl na dávnou definici Krása ...