Nadační fond časopisu Nové město

„Nadační fond časopisu Nové město“ vás zve ke spolupráci

Další rozvoj a šíření časopisu můžete podpořit více způsoby:

  • nabídkou redakční spolupráce (například podněty týkající se obsahu a témat časopisu, typy na osobnosti, s nimiž byste si rádi přečetli rozhovor atd.)
  • šířením časopisu a získáváním nových předplatitelů
  • finančně, jak jednorázově, tak pravidelně

Za jakoukoliv pomoc srdečně děkujeme.

Správní rada:

předseda: Ing. Jan Poláček

členové správní rady: Helena Votýpková, PhDr. Jaroslav Šturma, Anna Poláčková, MUDr. Pavel Kostka

revizor: Rudolf Kubát

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 43-2646440207/0100
IČ: 28465059, Lublaňská 9/1002, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, tel.: +420 724 085 619