nové město

společně na cestě dialogu – časopis Hnutí fokoláre

O NÁS

Časopis vydávaný Hnutím fokoláre v České republice.

Vychází ze spirituality jednoty Chiary Lubichové a věnuje se:

  • životu v katolické církvi, ekumenickému dění,
  • mezináboženskému dialogu i dialogu se současným světem a kulturou,
  • životu podle evangelia a zkušenostem z každodenního života,
  • životu rodiny, výchově dětí,
  • aktualitám z Hnutí fokoláre a jeho spiritualitě,
  • životu, problémům a aktivitám dětí a mládeže.

 

Nové město je součástí světové sítě Nových měst. Vychází ve 36 edicích ve 22 jazycích.

Ohlédnutí do historie

Myšlenka vydávat časopis Città Nuova vznikla v roce 1956 během letního setkání mariapoli, což v překladu znamená „město Mariino“, které se tehdy konalo v italských Dolomitech. Místo setkání spolu s jeho účastníky, tedy mariapoli, představovalo jakési dočasné „nové město“ v duchu slov sv. Jana v knize Zjevení: „Hle – Boží stan mezi lidmi! (…) Hle – všechno tvořím nové!“

Doriana Zamboni, jedna z prvních fokolarínek, říká: „Brzy se zrodila myšlenka, že toto ´nové město´ by mělo mít též svůj časopis.“ Guglielmo Boselli, dlouholetý šéfredaktor Città Nuova krátce před svou smrtí v roce 2001 vzpomínal: „Chtěli jsme dělat časopis, který by vycházel ze života. Tou nejdůležitější podmínkou každé spolupráce bylo, že vše, co chtěl někdo vyjádřit, mělo být žitým evangeliem.“

První vydání Città Nuova vyšlo v sobotu 14. července 1956 v 70 kopiích. Jméno mu dala sama Chiara Lubichová.

Nejprve vyšlo několik čísel pro účastníky mariapoli. 50 dní po jejím konci časopis poprvé došel do jejich domovů. Redakce začala v Římě a v lednu dalšího roku už vyšlo Città Nuova ve čtyřtisícovém nákladu. Postupně se časopis posílal do 60 zemí, protože „obyvatelé“ Mariapoli byli z různých národů. Pro ně se začaly některé články i překládat a během let vzniklo postupně 36 edicí ve 22 jazycích.

(viz Nové město 7-8/2012, str. 20-21)

Počátek časopisu Nové město v našich zemích

Myšlenka vydávat časopis Hnutí fokoláre v tehdejším Československu zrála po sametové revoluci a v červnu 1992 vyšlo nulté číslo. Redakce sídlila v Bratislavě, první čísla byla ve slovenštině, ale Nové město sloužilo i českým čtenářům. Postupně vycházely některé články česky, další slovensky. Od roku 1994 měla obálka dvě podoby – českou a slovenskou. Od ledna roku 1998 pak vznikly dvě samostatné verze – česká a slovenská – s redakcemi v Praze a Bratislavě.

(více viz Nové město 7-8/2012, str. 20-21, Nové město 7/2021 – 30. ročník Nového města)

Náš tým

Redakce

Ludmila Šturmová – zodpovědná redaktorka
Magdalena Broschová – redaktorka
Jana Nováková – distribuce a předplatné
Monika Vrhelová – ekonomka, účetnictví

Překlady a redakční spolupráce

Marta Hanušovská
Zdeňka Růžičková
Drahomíra Syrůčková

Redakční rada

František Beneš
Milena Honetschlägerová
Jiří Kratochvíl
Marie Koukolová
Jaroslav Šebek
Zdeněk Vích

Grafická úprava a zlom tištěné verze: Grafika Vodička & Dezortová